Kwaliteit – Tandheelkundig Centrum Roermond – Roermond

Kwaliteit

Kwaliteit

KWALITEITSBELEID Tandheelkundig  Centrum Roermond

Tandartsen R.G. Morssinkhof en M.S. Tekko zijn beiden BIG geregistreerd (register Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Wij staan ingeschreven in

het Kwaliteits Register Tandartsen , het KRT

Wat is het KRT?

Het KRT is hét onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandartsen in Nederland. Wij slaan de brug tussen deskundige, professionele mondzorg en tevreden patiënten. Dit doen wij door de kwaliteitszorg van tandartsen toetsbaar en zichtbaar te maken. Onder meer door de registratie van bij- en nascholing en van intercollegiaal overleg. Wij controleren de kwaliteit van de tandarts als professional, in het belang van zowel de beroepsgroep als de patiënt. Waarden als kwaliteit, betrouwbaarheid, integriteit en transparantie staan bij ons hoog in het vaandel.